Monika Koycheva - notary

Моника Койчева - нотариус

Образование: 2 висши

 Завършва право през 1998г. Над 20-годишен юридически стаж: като адвокат /над 10 години/, юрисконсулт на община /2 години/, помощник нотариус по заместване /4 години/. 

От 04.01.2016г. работи като нотариус с район на действие РС-Тутракан

Елеонора Георгиева – помощник нотариус по заместване

Образование: Висше юридическо. 

Завършва право през 2009г. Стаж: Над 28 години трудов стаж, от които 10 години юридически стаж. От 2000г. като – технически секретар в Нотариална кантора в гр.Тутракан. От 2009г. като помощник – нотариус до 2012 г.. От 2013г. до 2015г. като юрисконсулт в посредническа фирма за недвижими имоти. 

От 10.06.2016г. вписана като помощник нотариус по заместване в нотариална кантора на нотариус Моника Койчева в гр.Тутракан.

Eleonora - pomoshtnik notarius
Veselka - sekretar

Веселка Генова – технически секретар

Образование: средно 

Стаж: 30 години трудов стаж, от които 19 години като технически секретар в нотариална кантора в гр.Тутракан. 

От 04.01.2016г. работи в нотариалната кантора на Моника Койчева като технически секретар.