УДОСТОВЕРЯВАНЕ ИЗВЪН НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА

Когато дадено лице няма възможност да се яви лично в кантората на нотариуса /най-често поради причини от здравословен характер/, законът допуска някои видове удостоверявания да бъдат извършвани извън нотариалната кантора – например в дома на клиента, в болнично заведение, по месторабота. Необходимо е предварително да уговорите с кантората кога точно нотариусът или помощник-нотариусът да бъдат заведени на мястото, където ще бъде извършвано удостоверяването. Най-често се извършва заверка на подпис върху пълномощни, декларации, някои видове договори. Допустимо е извършването на нотариално завещание извън нотариалната кантора.

НЕ Е ДОПУСТИМО извън нотариалната кантора да бъдат удостоверявани сделки с недвижими имоти, подлежащи на вписване. Ако участник в такава предстояща сделка не може да се яви лично в кантората, е необходимо да се завери пълномощно, като нотариусът или помощник-нотариусът дойде на съответния адрес.

За удостоверяване, извършено извън нотариалната кантора в работно време, се събира допълнителна такса в размер на 25% от дължимата такса за съответното действие. За удостоверяване, извършено извън нотариалната кантора в неработно време, се събира допълнителна такса в размер на 50%.