МОНИКА  КОЙЧЕВА

НОТАРИУС  №  648

Район на действие –Районен съд Тутракан. Включва общините Тутракан и Главиница.

кантора: гр. Тутракан 7600

ул. „Трансмариска“ 10, ет.1

тел. 0866 60 220, моб. 0877 544 800

e-mail: nk648@abv.bg

фейсбук-страница: https://www.facebook.com/notarius.tutrakan/ -Нотариус Моника Койчева – Тутракан